E-BOK

Yrkesuniversitet

.

Yrkesuniversitet - en kunskapsplattform för yrkesutbildningar i tiden

Fokus arbetsplatsförlagt lärande

Nya levnadssätt och omvärldens utveckling efterfrågar nya former för lärande och systemen för lärande måste anpassas till de nya sätt på vilka människor lever och lär sig idag och imorgon. Där ser jag arbetsplatsförlagd lärande som en relevant kvalitativ alternativ till alla institutionella utbildningsformer.

Inom EU är det gamla traditioner och system för yrkesutbildningen som fortfarande gäller och där yrken lärs ut som om de traditionella sätten att planera och organisera livet på inte hade förändrats på minst två sekel. När vi nu i Sverige vill återinföra arbetsplatsförlagda utbildnings och undervisningsformer enligt politikernas önskemål, går vi även tillbaka till ett system som enligt tradition oftast önskar bevara det gamla och inte ser på framtiden.

Skapar arbetsplatsförlagd lärande i utbildningar verkligen ett mervärde hos våra ungdomar som krävs i den framtida kunskapsbaserade ekonomin?Har företagen, handledare verkligen kunskaper, färdigheter och kompentenser för att utbilda unga människor?Hur gör vi att alla former av arbetsplatsförlagd lärande verkligen blir den tillgång för utbildningsväsendet och det alternativ för den skolförlagda utbildningen som vi önskar?Hur skapar vi ett kvalitativ lärande i alla dessa olika arbetsplatsförlagda utbildningsformer?Hur kan vi säkerställa att de studerande och företagen har möjlighet att når det uppställda målen med arbetsplatsförlagd lärande?Hur skapar vi en kvalitativ förståelse i allmänheten för alla arbetsplatsförlagda utbildningsformer, som ger individen och arbetslivet ett mervärde i form av ömsesidiga utvecklingsprocesser?Hur säkerställer vi att jämställdhet mellan kvinnor och män och

hänsyn till demokratiska värderingar, vilket är samhällets fundament uppnås även i denna typ av utbildning och undervisning?

Hur säkerställer vi att arbetsplatsförlagd lärande i alla dessa former inte bara ger ett kortfristig anknytning till arbetslivet i form av arbetsmarknadsåtgärd utan ger

Boken är för Dig som är företag, branschorganisation, handledare, skolledare, lärare, studerande som är intresserad av arbetsplatsförlagd lärande som utbildningsform. Det ger dig förståelse, stöd och handledning att skapa kvalitet i alla former arbetsplatsförlagda lärande.

 

 

Här hittar du länkar till olika förlag där du kan ladda ner E-boken

 

 

 

 

 

 

 

 

eftergymnasiala Yrkesutbildningar

Yrkeshögskolan Högskolan

 

gymnasiala Yrkesutbildningar

Gymnasiet Gymnasielärling Yrkesvux Yrkesvuxlärling

 

 

 

.

Kontakt

 

 

heinz.glockler@yrkesuniversitet.se

fil mag i skolutveckling och utbildningsledning

 

Coyright

yrkesuniversitet.se

Yrkesuniversitet.se