Debatt/Blogg

Yrkesuniversitet

.

Yrkesuniversitet - en kunskapsplattform för yrkesutbildningar i tiden

 

Nya levnadssätt och omvärldens utveckling efterfrågar nya former för lärande och systemen för lärande måste anpassas till de nya sätt på

vilka människor lever och lär sig idag och imorgon. Där ser jag att yrkesutbildningar på alla nivåer kommer att våra viktiga för att skapa tillväxt i samhället.

 

Debatt: 20130827 Dagens Opinion

 

 

Kontakt

 

 

heinz.glockler@yrkesuniversitet.se

fil mag i skolutveckling och utbildningsledning

 

Coyright

yrkesuniversitet.se

Yrkesuniversitet.se