Yrkesuniversitet

Yrkesuniversitet

.

Yrkesuniversitet - en kunskapsplattform för yrkesutbildningar i tiden

 

Nya levnadssätt och omvärldens utveckling efterfrågar nya former för lärande och systemen för lärande måste anpassas till de nya sätt på

vilka människor lever och lär sig idag och imorgon. Där ser jag att yrkesutbildningar på alla nivåer kommer att våra viktiga för att skapa tillväxt i samhället.

Just nu är arbetsplatsförlagd lärande en relevant alternativ till alla institutionella utbildningsformer - och gör att att många studerande har lättare att få tillgång till företag. Men vem har koll på alla former av arbetsplatslagd lärande och är det verkligen en kvalitativ alternativ ?

 

Först ut är nu min E - BOK Arbetsplatsförlagt lärande - Arbete eller utbildning - en analys av befintliga modeller i Europa och Sverige, en kritiskt granskning av arbetsplatsförlagd lärande och en lärobok och vägledning till en kvalitativ lärandeform som har framtiden framför sig.

 

Ett måste för dig som jobbar med yrkesutbildning, utbildning inom alla utbildningsformer, och till dig som arbetar med kompetensförsörjning,kompetensutveckling, utbildningsfrågor och som handledare i arbetslivet och på branschorganisationer.

Boken är lättläst, praktiskt användbar och ger dig kunskap och vägledning för att kvalitetsäkra arbetsplatsförlagd lärande

 

E-boken är en Succe över 500 personer, organisationer - utbildnlingsanordnare har redan laddad ner boken.

Missa inte chansen - att ligger på samma kunskapsnivå som dina kollegor.

 

 

 

Här hittar du boken

Ebocker.se 93 kr.

 

EAN: 9789163724558 här finns flera E-bokhandel som distribuerar boken

AdLibris ELIB Bokborgen Muntlig Dito

 

BOKON

.

 

 

Kontakt

 

 

heinz.glockler@yrkesuniversitet.se

fil mag i skolutveckling och utbildningsledning

 

Coyright

yrkesuniversitet.se

Yrkesuniversitet.se